Gần 1.500 m2 tranh gốm của con đường gốm sứ ven sông Hồng theo quy hoạch tổng thể đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đã được hoàn thành vào chiều 14-7 bởi các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

21 đoạn tranh gốm được phân chia chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp theo các chủ đề: đoạn A1 tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết hoa văn theo dòng chảy lịch sử, từ Đông Sơn qua Lý, Trần, Lê, Nguyễn.
Đoạn A2 tái hiện các hoa văn đặc trưng và tiêu biểu trên thổ cẩm và trang trí kiến trúc của 54 dân tộc Việt Nam.

Bức tranh gốm sứ ven sông Hồng là tác phẩm nghệ thuật chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
Đoạn A3 là tranh gốm của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề Hà Nội-thành phố vì hòa bình.
Từ đoạn A4 đến A9 là tranh gốm đương đại của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế,...
Với tiến độ đang triển khai dự án như hiện nay, Con đường Gốm sứ đang phấn đấu lập kỷ lục Guiness thế giới vào năm 2010 với danh hiệu Bức tranh gắn gốm dài nhất thế giới. Đây cũng là công trình nghệ thuật chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: