Minimum System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* Processor: Pentium 4 @ 2 GHz/ AMD Athlon 2.4 GHz
* Memory: 512 MB
* Hard Drive: 1.5 GB Free
* Video Memory: 128 MB
* Sound Card: DirectX Compatible
* DirectX: 9.0c
* Keyboard & Mouse
* DVD Rom Drive

Recommended System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* Processor: Pentium 4 @ 3 GHz or Athlon Equivalent
* Memory: 1 GB
* Hard Drive: 1.5 GB Free
* Video Memory: 256 MB
* Sound Card: DirectX Compatible
* DirectX: 9.0c
* Keyboard & Mouse
* DVD Rom Drivehttp://www.mediafire.com/?sharekey=0...018c8114394287


Pass:www.elj-games.blogspot.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: