và B là hai người bạn gái thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy tháng xa cách, hai cô gặp lại nhau. Cô A mời cô B về nhà chơi. Mẹ cô A đang làm cơm dưới bếp thấy hai cô vừa nói chuyện vừa cười bèn tò mò lắng nghe. Cô B kể :

- Chồng tao ớn lắm, vừa cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao !

Cô A cười khì :

- Thế thì khác xa chồng của tao, anh cho vào và cứ giữ nguyên như vậy. Lâu lắm mới rút ra. Thế mới sướng chứ !

Mẹ cô A nghe đến đây thì… đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn phận dạy bảo con cái. Bà lên nhà rồi bảo :

- Này các con, chuyện phòng the là chuyện rất riêng tư, không bao giờ nên nói với bất cứ ai dù người đó là người thân nhất. Sao các con lại nói hết ra vậy ?

Cô A lễ phép thưa :

- Thưa mẹ, chúng con đang nói chuyện hai ông chồng lãnh lương rổi gửi tiền lương vào ngân hàng mà!