Các bạn muốn download phim này chỉ cần copy & paste links vào trong internet explorer và chờ 45 giây thì có thể bắt đầu download.

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=379ARNLK
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=372FSMER