Rất ít nghe thấy người bệnh nặng oán trách tác dụng phụ của thuốc, nhưng thường gặp những người đã lành bệnh trách bác sĩ cho thuốc quá nặng.

Rất ít nghe thấy người cần tiền gấp chê lợi tức cho vay quá cao, nhưng thường gặp những người đã vượt qua khó khăn kinh tế, trách những người cho họ vay tiền trước đó không có lương tâm.

Rất ít nghe thấy người đói chê thức ăn không ngon, nhưng thường gặp những người đã đặt chiếc chén trống rỗng xuống chê mùi vị thức ăn quá dỡ.

Thuốc là do chính họ đòi, hơn nữa bệnh lành sau khi đã uống thuốc; Tiền là do chính họ muốn mượn, hơn nữa tiền mượn đã giúp họ vượt qua khó khăn; Thức ăn là do chính họ cầu, hơn nữa sau khi ăn xong, họ không còn đói nữa. Nhưng cho dù thuốc có tác dụng phụ, tiền vay lợi tức cao, cơm từ gạo không ngon, thì có gì đáng trách?

Chúng ta thường nghe câu thành ngữ "Qua sông dỡ cầu", nhưng theo tôi thấy, người "qua sông dỡ cầu" không nhiều, còn người sau khi qua sông, trách cầu chế tạo không tốt lại không nhiều, vấn đề là : có mấy ai vì cầu không tốt mà quay lại sửa cầu, thậm chí chế tạo một cây cầu khác?


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: