1/Cà gì tục tiểu?
2/Cà gì luôn luôn " dính chùm " ?
3/Cà gi ko ngọt ?
4/Cà gi để chứa thức ăn?
5/Cà gì hay đi
6/Cà gì tên nghe hiểm nguy ?


trả lời sớm và nhanh nhất + chính xác mới co thưởng