vừa một khúc,ngoài có lông ,trong có hột?
====
bà nằm dưới ông nằm trên,
ông ngoáy đêm đêm,bà rên hự hự?


2 cầu này Non-XXX