Tám con số 8

câu hỏi đơn giản: Chỉ với tám con số 8, các bạn hãy sắp xếp thành phép tính cộng có tổng là 1000

Đơn giản mà phải ko bà kon