Tựa đề tiếng Anh: Dressage.To.Win.HDTV.720p
Tựa đề tiếng Việt: Đường Đua Chiến Thắng
Ngày xuất bản: 14/6/08
Thời lượng: 9 tập

Ngôn ngữ (Vietnamese 2.1 + Chinese 5.1)

Giám Đốc Sản Xuất: Tiền Quốc Vỹ
Đạo Diễn: Lâm Y Văn
Diễn viên: Vương Thục Linh, Lý Uẩn, Lâm Uy Thần, Hồng Trác Lập, Hứa Chí An, Trần Gia Lạc, Trần Thục Nghi, Quách Yến Du, Diệp Thúy Thúy, Triệu Thạc Chi, Vệ Thi Nhã, Quan Uyển San, Mandy Lieu


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: