Chương trình cho phép bạn chụp màn tòan màn hình, cửa sổ đang hoạt động hoặc thậm chí là hình đang chơi game. Ảnh sau khi chụp sẽ tự động nén và lưu một nơi mà bạn đã chỉ định từ trước.


Letitbit

Uploading

FileFactory