Hardware Requirements

Windows 98/ME/2000/XP/Pentium III 1GHz 256MB RAM/64 MB video card/24X CD-ROM/2 GB HD /DirectX 9 /

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=8...e6ba49b5870170

password:http://www.ourpcgame.net

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: