Anh vothanh có than phiền sao BM chỉ thích trance hay sao mà post toàn trance

Vậy thì đổi món nhé .. BM sẽ cố gắng chuyển sang các dòng house , dance ... để box nhạc phong phú hơn
DEMO

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...