-Hướng dẫn:
sử dụng phần mềm 7-zip giải nén rồi bấm vào folder bin>>> demigod.exe để chơi game
Minimum System Requirements
OS: Windows XP SP3/Vista SP1
Processor: Pentium 4 @ 1.8 GHz
Memory: 512 MB
Video Memory: 128 MB (nVidia GeForce 6800/Radeon 9800)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive
Broadband internet connection for Online-Multiplayer

Recommended System Requirements
OS: Windows XP SP3/Vista SP1
Processor: Pentium 4 @ 3 GHz
Memory: 1 GB
Video Memory: 256 MB (nVidia GeForce 7600/ATI Radeon x800)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c or 10
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive
Broadband internet connection for Online-Multiplayer

Link Mega1280:
http://mega.1280.com/file/BE0MT95Q/
http://mega.1280.com/file/3B9RHZX4/
http://mega.1280.com/file/4EXRWL3L/
http://mega.1280.com/file/I9S8POQD/
http://mega.1280.com/file/UNLSGJH6/
http://mega.1280.com/file/MYB6B85L/
http://mega.1280.com/file/61SYA6AG/
http://mega.1280.com/file/HBJM6803/
http://mega.1280.com/file/UGGGUGVT/
pass: tech24.vn

Link Media:
http://www.mediafire.com/?sharekey=8...5965eaa7bc68bc

or

http://www.mediafire.com/?sharekey=7...a0e966578f2618
pass: contruongit.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: