Windows 7 Wallpapers (cool)
Hình nền hệ điều hành Windows 7 dự kiến phát hành năm 2009. Rất cool !

Preview:
Download:
http://www.vuait.com/stuffs/Windows_7_Wallpapers.rar


Or
http://www.MegaFTP.com/47819