Cấu hình máy tính tối thiểu:

* Intel Pentium 4 2.4GHz or equivalent
* 1024 MB (XP)/1536 MB (Vista) or 2048 MB (Vista 64) RAM
* 256 MB nVidia GeForce 6600 GT or similar
* DirectX 9.0c compatible sound card
* 6 GB hard disk drive space
* DVD drive

Link Media:

http://www.mediafire.com/?sharekey=4...e6ba49b5870170
pass: congtruongit.com

or:

http://www.mediafire.com/?sharekey=6...cdb76971544653

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: