Hãy hóa thân thành vị anh hùng nhỏ tuổi trong game "Anh hùng Sarms" để bắt đầu một cuộc hành trình trên một chặng đường dài với những thử thách, khó khăn và cũng đầy thú vị và rất nhiều niềm vui.

hoặc dùng di chuyển, "N" hoặc "Z" tấn công, "M" hoặc "X" tấn công bằng phép thuật. Bạn có thể dùng 1 trong 2 cách bằng cách bấm tổ hợp phím "CTRL" + "A" hoặc "CTRL" + "B"

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...