Di chuột theo vệt âm thanh để tạo nên một bản nhạc hoàn hảo nhất.

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...