NGỤYTáo THáo

Chủ Tướng :Cao Cao : Tào Tháo Tự Tào Mạnh Đức xuất thân từ gia đình quyền quí có ông nội là hoạn quan ,từ nhỏ được gọi là Tào A Man .Thông minh , đa mưu túc trí , hành xự quả quyết nhưng ưu điểm nhiều hơn nhược điểm là độc ác ,tự cho mình là tài giỏi và ko có đức độ như Lưu Bị ,chính những điểm này làm cho Tào Tháo mới là người mạnh nhất trong thế ba chân vạc.Vì làm đại sự niếu mà hành xự kiểu đàn bà thì ko bao giờ làm được nên chuyện cả.Chỉ tiếc nhiều hiền tài điều ko muốn đầu quân cho Tào Tháo chẳng hạn như Bàng Thống , Từ Thứ ….ko thu dụng dc hiền tài thì làm sao cho người khác cũng ko sử dụng dc đó chính những điểm đáng nói nhất của Tào Tháo.

Hạ Hầu Đôn

XiahouDun : Hạ Hầu Đôn là tướng mạnh nhất bên Ngụy lẫn dẫn quân và sức mạnh , 1 lần tham gia 1 trận đánh ko may bị mũi tên bay thẳng vào mắt ,ông liền nói: Cha mẹ cho ta thân thể , ta ko thể nào làm lãng phí công ơn như thế được nói xong bèn nhổ mũi tên có gim con ngươi ra ngoài và bỏ vô miệng nuốtĐiển Vi
Dian Wei : Điển Vi , Điển Vi được hạ hầu đôn tiến cử cho Tào Tháo làm Hộ vệ , là người có thể đáng ngàng với cả Hứa Trử.Trong 1 trận đánh [Do thòi trằng hoa của TÀo Tháo Với Châu THị] Điển Vi cùng con trai trưởng của Tào Tháo tên là TÀo Ngang Và Cháu Là Tào An Dân đã dùng thân mình bào vệ cho TÀo tháo thoát thân . Đúng là anh tài chết cũng chỉ vì chủ nhân thôi ><
Hứa Chử

Xu Zhu : Hứa Chữ : Sức mạnh trời phú dc Tào Tháo thu nhận làm hộ vệ , chỉ có sức mà ko dẫn quân được đó là nhược điểm lớn nhất của Hứa Chữ.Phải nói tất cả các tướng mạnh nhất của Tào Tháo ko ai sống dai hơn Hứa Chữ.Đời sau còn khá nổi tiếng về việc Hứa Chử cửi trần đánh Mã Siêu[1 trong ngũ hổ tường nhà Thục]Hạ Hầu Uyên

XiahouYuan : Hạ Hầu Uyên -Tự Diệu Tài, em trai của Hạ Hầu Đôn , tài và sức ko kém anh mình là bao nhiêu ,Sau này bị Hoàng Trung giết chết bỏ lại 3 đứa con côi cút.
Trương Liêu

Zhang Liao : Trương Liêu Tự Trương Văn Viễn , bạn thân của Quan Vũ hồi còn bên Tào .Trước đầu quân Ding Yuan- Đinh Nguyên , sau đó Lã Bố làm phản nên theo Lã Bố từ đó , sau khi Lã Bố bị hành quyết thì được Tào Tháo thu dụng.1 vị tướng vừa dũng mãnh vừa có cơ mưu , niếu đem so Quan Vũ với y thì Quan Vũ chỉ nhỉnh hơn dc 1 chút.
Tư Mã Ý

Quân sư của Wei : có lẽ nhiều vô kể ban đầu thì có Quách Gia-Guo Jia, Cheng Du-Trình Dục, Tuân Du , Tuân Húc ,sau thì có tham mưu Deng Ai-Đặng Ngãi , Zhong Hui nhưng vẫn đáng nói nhất là người khiến cho Khổng Minh ko an tâm chút nào đó là :Sima Y : Tư Mã Ý Tự Trọng Đạt .Tài trí có thể sánh ngang với Chu Du, Lỗ Túc , Bàng Thống ,Từ Thứ,Lục Tốn chỉ thua Gia Cát Lượng 1 khoảng cách rất nhỏ.Cháu củaTư Mã Ý sau này thống nhất dc nước Trung Quốc trên danh nghĩa Wei-Ngụy quân.

Trương CápXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: