điều khiển bằng phím mũi tên
nhảy: space
đảo chiều: Shift
cửa 2 hơi chuối, sau khi cái rào sắt dừng lại thì đợi chừng 10s sẽ có cửa đi tiếp

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...