Autorun Virus Remover sử dụng công nghệ proactive có tính chất đổi mới để ngăn bất kỳ lời đe dọa nào theo đường USB điều khiển. Phần mềm kháng virut khác cần phải cập nhật cơ sở dữ liệu chữ ký đều đặn , nhưng phần mềm này có hiệu quả bảo vệ ngoại tuyến máy tính mà không cần phải nối tới Internet.

Tính năng :
*100% bảo vệ chống lại bất kỳ chương trình hiểm độc nào qua kho USB.
*Giải pháp tốt nhất để bảo vệ ngoại tuyến máy tính.
*Phần mềm kháng virut nhanh và nhỏ nhất nhất thế giới.
*100% Thích hợp với tất cả phần mềm.
Yêu cầu hệ thống :
*Bộ vi sử lý 100 MHz hoặc hơn
*16 Mb of RAM hoặc hơn
*Hệ điều hành cần phải là Windows 2000, Windows XP hay Vista .


Letitbit

Uploading

FileFactory
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: