Nếu cuộc đời có phím[delete] thì liệu nó có nhẹ nhàng hơn ko nhỉ ?...
Nếu cuộc đời có phím [delete] chắc chắn nó sẽ được sử dụng nhiều nhất …
Nếu cuộc đời có phím delete những cảm giác buồn bực hoang mang sẽ chẳng thể nào ngự trị, vì ta chỉ cầndelete]]
Nếu cuộc đời có phím[delete] ngày hôm qua sẽ ngủ yên trong tiềm thức, và chẳng bao giờ nó thức dậy nữa dùchỉ một lần ...
Nếu cuộc đời có phímdelete ta chẳng cần vấn vương mãi những câu hỏi ko có lời đáp bao giờ, vì ta chỉ cầndelete …
Nếu cuộc đờicó phímdelete sẽ chẳng có gì có thể mãi mãi save lại ...vì có lẽ cuộc sống này không có gì là mãi mãi


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: