Sau khi cài đặt Internet Explorer 8Bạn chỉ cần cài thêm gói ngôn ngữ cài đặt Tiếng Việt sau là được

Chú ý: Chỉ dùng được cho Windows Vista và Windows Server 2008

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: