các bạn hãy chứng minh dùm mình làm sao mà : 4 chia 3 = 2 nhé ?????