Vừa tròn vừa lại vuông vuông muốn chơi thỉ phải lên giườngcàng chơi thì càng ra nước . ra nước mà ko ướt giường đố 2 người đang làm gì hehe