Cách chơi đơn giản chỉ là dùng 4 phím di chuyển để move cái khối vuông tới điểm xanh thoy. Vật vã mãi mới qua dc màn 7chơi cái game này ức chế đến chết


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...