Một người đàn ông Mỹ đã cố gắng ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness bằng cách cắm hơn 2.000 que tăm vào bộ râu.

George Gaspar.

George Gaspar mất vài giờ liền để hoàn thành việc cắm 2.222 que tăm vào bộ râu rậm rạp tại nhà riêng ở Sherman Oaks, California, Mỹ hồi đầu tháng 2 năm nay.

BeardPick.
Thành tích của Gaspar đã đánh bại người nắm giữ kỷ lục trước đó là BeardPick với 222 que tăm.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: