Cấu Hình

Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 3 @ 1 GHz or Equivalent
Memory: 256 MB (512 MB for Vista)
Video Memory: 64 MB
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive (8X)

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=4...5965eaa7bc68bc
pass: mcxlvii

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: