Các file nén thông thường đều có thể giải nén bằng các chương trình như WinZip, WinRar nhưng nhiều khi bạn dùng ở một máy tính (như ở dịch vụ công cộng) mà không có cài đặt các chương trình đó thì phải làm sao? Rất đơn giản! Bạn hãy đến dịch vụ WobZIP.

Chọn file cần giải nén

Để giải nén file, bạn hãy truy cập dịch vụ , trong hộp Choose file bạn hãy chọn file cần giải nén, nếu file có gắn mật khẩu bảo vệ thì bạn hãy nhập nó trong hộp Password protected, rồi bấm wobzip để dịch vụ tiến hành giải nén file. Khi giải nén xong, dịch vụ sẽ liệt kê các file có trong file nén theo từng dòng tại mục File(s).... Để download về máy, bạn chỉ việc bấm vào từng file mà thôi.

Ngoài ra dịch vụ còn hỗ trợ để bạn có thể giải nén file từ một liên kết (link). Tại cửa sổ chính của WobZIP, bạn bấm mục uncompress from a URL, nhập địa chỉ liên kết file tại hộp Enter URL rồi thực hiện tương tự như cách giải nén file như trên mà thôi.

Home : http://wobzip.org/index.php

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: