Đây là cấu hình:
Minimum System Requirements
OS: Windows XP
Processor: 1.8 GHz
Memory: 512 MB
Hard Drive: 8 GB Free
Video Memory: 128 MB (ATI 9500/GeForce 6200+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

Recommended System Requirements
OS: Windows XP
Processor: Pentium 4 @ 3.0 GHz
Memory: 1 GB
Hard Drive: 8 GB Free
Video Memory: 256 MB (ATI X600/GeForce 6800+)
Sound Card: DirectX 9.0c Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
CD/DVD Rom Drive
Ko hỗ trợ Vista

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=0...b8a12bfd2a4c47

Download gồm 13 part, sau khi down xong các bạn nối các file lại bằng FFSJ

Download FFSJ:
http://www.mediafire.com/file/ytdzrwiiw0d/FFSJ.exe

đây là bản RIP, khỏi phải cài đặt hay crack gì hết, down xong vào config, bỏ chọn phim chuyển cảnh đi, vì bản RIP này đã xóa hết phim chuyển cảnh rồi, nếu ko bỏ chọn này thì không thể nào chơi sang đc màn 2

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: