Tất cả vì lợi ích của con gái^^!

1/ Nhiều chuyện - Bép xa bép xép... Chuyện mình khg lo... Đi lo chuyện ng` ta... Rồi ngồi đó bàn tán chuyện thiên hạ...

2/ Làm biếng - Con gái con đứa... Lúc nào cũng nằm lì một chỗ... Muốn làm gì là có ng` hầu hạ cho...

3/ Sexy - Thân hình chưa chác đã đẹp... Mà đưa ra khoe khg biết bao nhiêu thứ... Chẳng biết giữ ý giữ tứ gì cả...

4/ Kém thông minh - Đầu óc gì đâu mà... Học đâu quên đó... Nói cỡ nào cũng khg chịu hiểu... Chẳng biết đầu óc để đâu rồi nhĩ...

5/ Giang hồ - Con gái mà cứ như đầu gấu... Hơi cái là đòi đánh nhau... Còn học chửi thề nữa chứ...

6/ Ăn chơi - Học khg lo học... Chỉ lo đi chơi bời lêu lổng... Đua đòi cho bằng chúng bằng bạn...

7/ Vụng về - Con gái là phải biết khéo léo... Thế mà chuyện bếp núc, thêu thùa... Làm còn thua con trai nữa...

8/ Hay ghen - Yêu nhau cũng cho ng` ta quyền tự do chứ.. Đi với con gái khác là bắt đầu giận dữ, rồi làm ầm lên...

9/ Nhõng nhẽo - Gì đâu mà suốt ngày cứ bày đặt giận... Rồi bắt ng` ta làm huề... Lớn rồi mà nhõng nha nhõng nhẽo như em bé ấy...

10/ Ý kiến khác - Mấy điều trên vẫn chưa đủ đâu... Còn nhiều điều khác nữa... Phải nói để con gái biết mà chừa...

P/S: Khg biết nãy giỡ nói thế...
Có nặng lời quá khg...
Khg khéo lại bị chuyển...
Qua Nói xấu xuyên lục địa nữa...
Các bạn trai cho ý kiến...
Để bạn gái nhà mình...
Biết đường mà sửa nhá^^!