Cấu hình tối thiểu

Hệ điều hành: Windows Vista SP1/ XP SP3
Bộ xử l‎ý: Intel Core 2 Duo 1.8GHz hoặcAMD Athlon X2 64 2.4GHz
RAM: 1.5GB
Ổ cứng trống: 16GB
Card đồ họa: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900

Cấu hình đề nghị

Hệ điều hành: Windows Vista SP1/ XP SP3
Bộ xử lý: Intel Core 2 Quad 2.4 GHz hoặc AMD Phenom X3 2.1 GHz
RAM: 2GB (Windows XP) hoặc 2.5GB (Windows Vista)
Ổ cứng trống: 18GB
Card đồ họa: 512MB Nvidia 8600/ ATI 3870
Nguồn : gamek

Download:

Disk 1:
http://www.mediafire.com/download.php?tyebjgy4uny
http://www.mediafire.com/download.php?wyod40mdmym
http://www.mediafire.com/download.php?ezwqziqzemd
http://www.mediafire.com/download.php?efdmnmnj4cm
http://www.mediafire.com/download.php?dmwmzwzy3hy
http://www.mediafire.com/download.php?aj3geyu2ygy
http://www.mediafire.com/download.php?cmedzyuzma1
http://www.mediafire.com/download.php?ymyvmoa2ino
http://www.mediafire.com/download.php?ozzdhjl3yyy
http://www.mediafire.com/download.php?nymj245tmtd
http://www.mediafire.com/download.php?zhgixt2w4wo
http://www.mediafire.com/download.php?zftmmngjlnz
http://www.mediafire.com/download.php?yyzgzjyyjf2
http://www.mediafire.com/download.php?axxnlt3u2yn
http://www.mediafire.com/download.php?fie5n2vrwtw
http://www.mediafire.com/download.php?5v4vugy2ink
http://www.mediafire.com/download.php?z2gwdugwry5
http://www.mediafire.com/download.php?itaednnmxyz
http://www.mediafire.com/download.php?1zqucwz21jd
http://www.mediafire.com/download.php?nnokmhmndoy
http://www.mediafire.com/download.php?1zkzyfjvniv
http://www.mediafire.com/download.php?nmjozktxmwx
http://www.mediafire.com/download.php?dk22zvkkn2j
http://www.mediafire.com/download.php?m4jmtkdmjwn
http://www.mediafire.com/download.php?zgzjzj5oimj
http://www.mediafire.com/download.php?rf1nwizjzzm
http://www.mediafire.com/download.php?gjedmjt5zhk
http://www.mediafire.com/download.php?mxmmgyzymll
http://www.mediafire.com/download.php?ggek5rkz2id
http://www.mediafire.com/download.php?owh1ndjjmju
http://www.mediafire.com/download.php?y5mn2tzjwlm
http://www.mediafire.com/download.php?tiw13kfntmd
http://www.mediafire.com/download.php?d3jdzw15wni
http://www.mediafire.com/download.php?mujmyxdyyey
http://www.mediafire.com/download.php?anjzztlyyzg
http://www.mediafire.com/download.php?mgzeyrefctm
http://www.mediafire.com/download.php?znn2a5gayzt
http://www.mediafire.com/download.php?oghhmzfdiwm
http://www.mediafire.com/download.php?4jimitiinnd
http://www.mediafire.com/download.php?kdmhz30jz3n
http://www.mediafire.com/download.php?5ezyywj2kio
http://www.mediafire.com/download.php?mxlgwai2mxm
http://www.mediafire.com/download.php?xmxnrgzdmkj
http://www.mediafire.com/download.php?zdmnrtlzo3y
http://www.mediafire.com/download.php?zmnazjmoznz
http://www.mediafire.com/download.php?2ii04hjzmor
http://www.mediafire.com/download.php?mgj2oidtzyi
http://www.mediafire.com/download.php?wn2qizke0zl
http://www.mediafire.com/download.php?gyhynzmyxog
http://www.mediafire.com/download.php?qtmywatgnyk
http://www.mediafire.com/download.php?5jtt5dklmhw
http://www.mediafire.com/download.php?dz3jzzcm4eo
http://www.mediafire.com/download.php?1jjnjy3nmgy
http://www.mediafire.com/download.php?0mmikmztjmt
http://www.mediafire.com/download.php?mmjyyxzyyoo
http://www.mediafire.com/download.php?ty2ztddodty
http://www.mediafire.com/download.php?haguyjwwjen
http://www.mediafire.com/download.php?4nlnzgftdtj
http://www.mediafire.com/download.php?gzty1ozjymj
http://www.mediafire.com/download.php?idz2ydmjmym
http://www.mediafire.com/download.php?lyt0wnnzmou
http://www.mediafire.com/download.php?vzzhznenzkm
http://www.mediafire.com/download.php?2wnjuyjjezn
http://www.mediafire.com/download.php?15m1onmy3zc
http://www.mediafire.com/download.php?omyqjkzqxdx
http://www.mediafire.com/download.php?my4z4uzawmm
http://www.mediafire.com/download.php?tmmn0yz0ktk
http://www.mediafire.com/download.php?z3tnmjmwkuw
http://www.mediafire.com/download.php?nmwjomzdntz
http://www.mediafire.com/download.php?njgwnnjmzzd
http://www.mediafire.com/download.php?jmeyzorkd3a
http://www.mediafire.com/download.php?xfjn1j4i0ti


Disk2:
http://www.mediafire.com/download.php?z3qomiozuqj
http://www.mediafire.com/download.php?wjegadgcnm0
http://www.mediafire.com/download.php?wnz2j5tgjka
http://www.mediafire.com/download.php?jmgzbzkg3wm
http://www.mediafire.com/download.php?jnjmmenmd40
http://www.mediafire.com/download.php?mwyqidmw3hr
http://www.mediafire.com/download.php?tewinnyyztm
http://www.mediafire.com/download.php?z0yj2jvje4j
http://www.mediafire.com/download.php?ilgwy1ynulm
http://www.mediafire.com/download.php?ey5mjyyljkz
http://www.mediafire.com/download.php?ttemzmxkkey
http://www.mediafire.com/download.php?zfmvm1qnmum
http://www.mediafire.com/download.php?yozj0djn0mi
http://www.mediafire.com/download.php?5y1uv4zwyz5
http://www.mediafire.com/download.php?wdtzgzngjui
http://www.mediafire.com/download.php?riwgjzwmzjm
http://www.mediafire.com/download.php?t0k2mdzxmzz
http://www.mediafire.com/download.php?hnfijjdmkom
http://www.mediafire.com/download.php?zqqgmmwdmzr
http://www.mediafire.com/download.php?mtnyt0oywnu
http://www.mediafire.com/download.php?0uudyfd2roy
http://www.mediafire.com/download.php?jmrmzl5tjj0
http://www.mediafire.com/download.php?rdoz5kimygu
http://www.mediafire.com/download.php?tgnmjinmwim
http://www.mediafire.com/download.php?jmhdymnmzh3
http://www.mediafire.com/download.php?mukmm2m12tm
http://www.mediafire.com/download.php?donnqjhjmzo
http://www.mediafire.com/download.php?imyozjn33zi
http://www.mediafire.com/download.php?f0ekujjn1ko
http://www.mediafire.com/download.php?uozyzwwezeq
http://www.mediafire.com/download.php?dqtjzjyjqmw
http://www.mediafire.com/download.php?uwuyqwwwoww
http://www.mediafire.com/download.php?djctgdwz0r5
http://www.mediafire.com/download.php?qfngjmxtt2d
http://www.mediafire.com/download.php?2y0mxh2oomz
http://www.mediafire.com/download.php?cmyzwm0mzhm
http://www.mediafire.com/download.php?gmekzznnumd
http://www.mediafire.com/download.php?qmj2kbwwg4w
http://www.mediafire.com/download.php?ywyqhz2znmm
http://www.mediafire.com/download.php?tdnzm0ynghn
http://www.mediafire.com/download.php?zjmnjdrnzhy
http://www.mediafire.com/download.php?z2yyyudm3jx
http://www.mediafire.com/download.php?nwzthzzmong
http://www.mediafire.com/download.php?lynjy0z5nnu
http://www.mediafire.com/download.php?mghwyyqwtnz
http://www.mediafire.com/download.php?hgmdunmgfmq
http://www.mediafire.com/download.php?dtmdmax4gdi
http://www.mediafire.com/download.php?gtmmmvezgzn
http://www.mediafire.com/download.php?0w1gnngwty2
http://www.mediafire.com/download.php?fmz2nykmzzy
http://www.mediafire.com/download.php?tm1d2tnmyme
http://www.mediafire.com/download.php?dyljzm0ljae
http://www.mediafire.com/download.php?towvmn3nmwv
http://www.mediafire.com/download.php?zrzy4mmxjyh
http://www.mediafire.com/download.php?zo03jhm55nt
http://www.mediafire.com/download.php?m1ooofk5n5w
http://www.mediafire.com/download.php?mzieo2qqoon
http://www.mediafire.com/download.php?iyejyymjnnw
http://www.mediafire.com/download.php?tkcn5zmmzyw
http://www.mediafire.com/download.php?wkjjwyzoigi
http://www.mediafire.com/download.php?ljueyjwdmon
http://www.mediafire.com/download.php?omkndjzomig
http://www.mediafire.com/download.php?2w5fyzyy0wy
http://www.mediafire.com/download.php?tt5ygyl1k2t
http://www.mediafire.com/download.php?yhjfmmyyezo
http://www.mediafire.com/download.php?t4g2wuvymq5
http://www.mediafire.com/download.php?dggmmzmjyyb
http://www.mediafire.com/download.php?fwz40yjjzzu
http://www.mediafire.com/download.php?ztwndzwiazm
http://www.mediafire.com/download.php?zc4yngm2dmm


Password: Nic@Tech24.Vn

Crack:
http://www.mediafire.com/?zkjtyzunzyy

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: