Hình trong game:nhìn hình xong thấy mê rồi khỏi cần phải giới thiệu

*Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel Core 2 DUO E4400 @ 2 GHz/AMD Equivalent
Memory: 1 GB/2 GB Windows Vista
Hard Drive: 10 GB Free
Video Memory: 256 MB (nVidia GeForce 7800 GT/ATI Radeon X1800XT)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

*Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz/2.5 GHz AMD Quad-Core Phenom X4 9850
Memory: 2 GB
Hard Drive: 10 GB Free
Video Memory: 512 MB (Shader Model 3.0+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c or 10
Keyboard and Mouse
DVD Rom Drive

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=4...eada0a1ae8665a
Password: www.rapidgamez.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: