Gái xưa gái nay

cGái xưa may vá tỏ tường!

Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping?
Gái xưa mới thật là xinh!

Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng "?
Gái xưa ăn nói dịu dàng!

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê?
Gái xưa vừa gặp đã mê!

Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường?
Gái xưa đâu biết trèo tường!

Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai?
Gái xưa: "Thiếp nguyện theo chàng"

Gái nay: "Ở đó xếp hàng cho tao!"
ooOoo
Híc, gái nay thế đấy, trong khi trai xưa đã đỉnh, trai nay còn đỉnh hơn!
Cái này St thôi . Ko phải tôi viết đâu . Bà con chị em đừng bu lại chửu tui à