Windows 7 AeroPeek Feature For XP and Vista


Bạn có biết chức năng Aero peek của windows 7 ?
Đó là chức năng mà giúp bạn muốn xem desktop mà không cần thu nhỏ mọi ứng dụng?
Di chuyển chuột trên vùng nhỏ ở bên phía phải thanh tác vụ,
bạn sẽ có một cái nhìn lướt qua trên desktop, gồm các shortcut
Với phần mềm này bạn có thể sử dụng chức năng ấy ở ngay Windows XP hay Vista mà vốn chỉ có ở Windows Seven

Download

Size: 6.01 Mb
http://www.mediafire.com/?jl0dopv2ekv