Tên Việt Nam : Hoàng Phi Hồng
Tên Nguyên Gốc : Tekken Chinmi Gaiden
Tranlators : becky87
Editor : manganime_kan
Typeset : nhatchilien
Số Lượng : 1 vol - 2 Chap

Nội Dung : Đây là câu chuyện của Hoàng Phi Hồng trước khi nhập học tại chùa Dairin của tiên sinh đã dạy cho Hoàng Phi Hồng tuyệt chiêu Thông Bội Quyền tiên sinh Yosen .