Bạn được phép chọn 1 trong số 18 nhân vật có trong trò chơi, mỗi nhân vật có một lợi thế khác nhau. Và bạn sẽ phải chiến đấu với tất cả những nhân vật còn lại.

Điều khiển:

(hoặc ): Di chuyển sang trái/phải
(hoặc ): Nhảy lên / Ngồi xuống.
: Tấn công bằng chân
: Tấn công bằng tay.


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...