Rockman X5Bản Full dành cho PC
trong thư mục của Mediafire có 2 folder là MMX5-1 và MMX5-Main, down 1 trong 2 cái (đặt 2 cái cho nó chắc ăn, die cái này thì còn cái kia ấy mà)
Download:
http://www.mediafire.com/?sharekey=1...2c292372b0cec0

Pass: Colonel Baryl - Game4v.vn

Rockman X6Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...5aa3fa87c92ade
Pass: Colonel Baryl - Game4v.vn

Rockman X7Như bản Rockman 5, trong link sẽ có 2 folder MMX7-Main và MMX7-1, cả 2 giống nhau, trong link có cả Patch language và voice tiếng anh (vì bản gốc là tiếng Nhật)

Download:http://www.mediafire.com/?sharekey=1...f4c8a37f26c26d

Pass: Colonel Baryl - Game4v.vn

Rockman X8Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=1...a51a032b673f59

Pass: Colonel Baryl - Game4v.vn

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: