Châu Phi là châu lục đông dân thứ hai thế giới, sau châu Á. Diện tích khoảng 30.2 triệu km² bao gồm cả các đảo kề bên. Nó bao phủ 6% diện tích bề mặt và khoảng 20,4% tổng diện tích đất đai của Trái Đất. Dân số vào khoảng 922 triệu (thống kê năm 2005), châu Phi chiếm trên dưới 14,2% dân số toàn thế giới.
Đến châu Phi, sẽ không ít lần chúng ta phải trợn mắt vì những hình ảnh khác thường, ví dụ như series ảnh dưới đây chẳng hạn.Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: