Bài này mình viết cách đây cũng khá lâu! Mấy hôm nay làm việc với một số hình ảnh tư liệu (khổ A3) và... bài viết chợt nhớ đến bài này, post lên để các bạn tham khảo!

Panorama - Đất rộng trời cao ... cần gì phải sợ ...


Có một khoảng không gian nào đó … ấy chết suýt tý thì lạc đề … Có một khoảng không thập đẹp và bạn là người yêu thích cái đẹp, bạn muốn lưu lại khoảng không đó. Thật may là bạn đang có sẳn chiếc máy ảnh trong tay. Nhưng thật không may là máy ảnh của bạn không cho phép chụp khoảng không rộng. Thôi thì có gì dùng đó vậy, bạn hãy chụp từng phần của khung cảnh đó. Lưu ý, bạn phải chia ra và chụp từng phần với điều kiện phần đầu phải có một tý của phần kế và phần kế phải có một tý của phần sau, … và không chỉ từ trái sang phải mà bạn còn thể chụp thêm phần trên - duới. Hình như, mình chưa tìm thấy giới hạn nào về số ảnh.
Thôi, vào đề đây … hãy xem một ví dụ minh họa, với 3 hình trên là hình ban đầu, và hình bên dưới là hình sau khi xử lý.
1. Tiền đâu (à, là đầu tiên đó), vào menu … à không … mở các file ảnh cần xử lý.
2. Vào menu File --> Automate --> Photomerge …


3. Nếu bạn đã mở các file ảnh thì chương trình tự động đưa vào mục Source File; tại đây, bạn có thể chọn file không cần xử lý và nhấn Remove. Nếu chưa, thì chọn mục File (để mở từng file ảnh), mục Folder (để mở một thư mục chứa ảnh) từ Use. Cuối cùng nhấn OK và ngồi chờ vài giây (hay vài chục giây – tùy theo độ mạnh của your computer – he he he …).

4. Vừa ý (kết quả mỹ mãn) thì nhấn OK. Còn không vừa ý hay không có gì xảy ra thì … xem tiếp hồi sau sẽ rõ …


5. Nếu ảnh có vài phần thừa thì bạn hãy dùng công cụ (Crop Tool (C)) để xén bớt phần thừa.
6. Và cuối cùng phần còn lại là của bạn.
Nếu cần xử lý ánh sáng, màu sắc thì … tự xử. Bài viết tạm dừng ở đây.


Đất rộng trời cao ... cần chi phải sợ ...

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: