Cầu cu dài có 24m

Mà cầu Khe Bướm rộng đến 12m

Đã xẻo bướm, vẫn còn rộng 10m...


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: