Tên chương trình: tCoolStatus
Phiên bản: 1.2
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Chức năng: Tạo Status độc đáo cho Yahoo Messenger!. Tạo chữ ngược... Chỉ áp dụng với Y!M 9 trở lên
Chọn 1 trong các link sao để down

http://tinsoftware.110mb.com/data/tCoolStatus_1.1.rar

http://mega.1280.com/file/QM0NSIYN/

http://www.mediafire.com/?ymc0jjhdyol

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: