Dạo này box dance nhiều nhân tài quá nên Tôi ít post
Hôm nay rảnh nên post 2 track lên để bon chen

Bà con nghe xem ok ko ?

Chú ý : NHấn Play 2 lần mới nghe được

Luna City


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...