Minimum System Requirements
System: Pentium 4 1.5 or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 1500 MB

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=2...2f9cfca674ac41

pass
softvnn.com

Link có chứa cả Crack và setup game

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: