tui thấy trên tv nó để
Muỗi => trứng => lăng quăng => muỗi =>trứng=> lăng quăng
dzậy cái nào có trước