Cấu hình tối thiểu
System: 2.0 GHz Intel Pentium/AMD Athlon XP or equivalent
Hard Drive Space: 2000 MB
Other: 512 MB RAM, (Vista users require 1 GB RAM), 64 MB VRAM

Cấu hình đề nghị
System: 3.0 GHz Intel Pentium IV or equivalent
RAM: 2048 MB
Hard Drive Space: 10000 MB

Link Down:
Trích:http://www.mediafire.com/?f3z42uyvgfd
http://www.mediafire.com/?tmdmwdpeewd
http://www.mediafire.com/?xnzk4adzqg6
http://www.mediafire.com/?1nxedzq4std
http://www.mediafire.com/?ptif00unjos
http://www.mediafire.com/?0ilycjjbmz2
http://www.mediafire.com/?gstdnjt32yk
http://www.mediafire.com/?dmt2ryprx2g
http://www.mediafire.com/?aboekl2mrmn
http://www.mediafire.com/?fb3qzvodbta
http://www.mediafire.com/?tootbsbb2j2
http://www.mediafire.com/?lgtj2zrlyxy
http://www.mediafire.com/?zmd5ct2nfix
http://www.mediafire.com/?oxevj9yjyjt
http://www.mediafire.com/?xzr222ebsj9
http://www.mediafire.com/?xjyezyhlblz
http://www.mediafire.com/?o9udzlz9tcd
http://www.mediafire.com/?ijtmx8djanr
http://www.mediafire.com/?yas0jcwzlz4

Pass UnRar : peke23c

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: