*Minimum System Requirements
System: 1.0 GHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 32 MB
Hard Drive Space: 5000 MB
*Recommended System Requirements
System: 2.5 GHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 128 MB

Link:
Trích:http://www.mediafire.com/?sharekey=4...5965eaa7bc68bc

password:
Trích:congtruongit.com

*Lưu ý: Down về xóa chữ .ctit đi, đổi tên thành .rar để giải nén từ part 1 -> hết

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: