cấu hình:
Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 1.5 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 512 MB
Video Memory: 128 MB
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=d...b20089680eadbd
pass: congtruongit.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: