Cấu hình tối thiểu:
Card đồ họa Nvidia GeForce 4 hoặc ATI Technologies 9600.
Intel Pentium 4 1,5 GHz hoặc AMD Athlon 1500.
512 MB RAM. Ổ cứng còn trống 2 GB

Download :
http://www.mediafire.com/?8g17mjzzh9y
http://www.mediafire.com/?3u19jm3nizz
http://www.mediafire.com/?9vnile4kx5x
http://www.mediafire.com/?e9tby5mjqim
http://www.mediafire.com/?13jzyzlkmkv
http://www.mediafire.com/?fmqnhzcuw21
http://www.mediafire.com/?46oy9mz1mzm
http://www.mediafire.com/?5vtyfqdyg9t
http://www.mediafire.com/?6cjgmxwmlfo
http://www.mediafire.com/?dvmxzjzdlco
http://www.mediafire.com/?cxjpygmydto
http://www.mediafire.com/?ctmgktqjfmd
http://www.mediafire.com/?fcmjzjyxsfb
http://www.mediafire.com/?fqf0hm0itby
http://www.mediafire.com/?ejh2cmujwmm
http://www.mediafire.com/?65zg1sdwrzu

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: