Cấu hình tối thiểu
System: Intel Pentium III 833MHz or AMD Athlon 833MHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 32 MB
Hard Drive Space: 1200 MB

Cấu hình đề nghị
System: Pentium 4 1.4GHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 64 MB
Link Down :
http://www.mediafire.com/?q4dwbotoomk

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: