1. Ông bụt ở chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột


2. Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng


3. Buổi trưa ăn bưởi chua


4. Con lươn nó luồn qua lườn em


5. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch


6. Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn


7. Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi


8. Lúa nếp là lúa nếp non; Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng


9. Lúa nếp là lúa nếp làng; Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.


10. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạt, ăn lộn hột vịt lạt, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạt.